messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
มาตรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 53
find_in_page คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการสำรวจและจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและป้ายประชำสัมพันธ์ที่หมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 54
คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 44
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1