เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682account_circle กองสาธารณสุข
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวโยธกา แดนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวโยธกา แดนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายวิลัย ประสงค์ดี
คนงานประจำรถขยะ
นายวิลัย ประสงค์ดี
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79