เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682account_circle กองสาธารณสุข
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวโยธกา แตนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวโยธกา แตนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
(นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 134
เดือนนี้ 5,765
เดือนที่แล้ว 22,928
ทั้งหมด 85,615