เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำเดือนมกราคม 2565 [27 มกราคม 2565]
กิจกรรมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) [27 มกราคม 2565]
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพของ คุณตาจั้น ต้อไธสง [26 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบราคาเนื้อ/เนื้อสุกรในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม [26 มกราคม 2565]
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร [26 มกราคม 2565]
ตรวจสอบราคาเนื้อสุกรในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม [25 มกราคม 2565]
เจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพของ คุณตาจั้น ต้อไธสงค์ [24 มกราคม 2565]
สภากาแฟ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม [24 มกราคม 2565]
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมกราคม 2565 [21 มกราคม 2565]
กิจกรรมการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ประจำเดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 2) [21 มกราคม 2565]
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13