เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682account_circle กองช่าง
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายชนม์วิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
คนงาน
นายชนม์วิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131