เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลศรีสงครามประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

camera_alt ภาพกิจกรรม
แก้ไขโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม [27 มีนาคม 2566]
สภากาแฟ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม [27 มีนาคม 2566]
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [25 มีนาคม 2566]
ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) [23 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการขุดหลุมขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

สถิติ sitemap
วันนี้ 3417
เดือนนี้13,408
ทั้งหมด610,231


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
22 มี.ค. 2566
ที่ นพ 0023.4/ว1297 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ E-Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส”
22 มี.ค. 2566
ที่ นพ 0023.4/ว 1298 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล
22 มี.ค. 2566
นพ 0023.1/ว 1225 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
22 มี.ค. 2566
นพ 0023.1/ว 1272 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง การกำหนดให้มีและเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
22 มี.ค. 2566
ที่ นพ0023.2/ว 1316 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1227 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ