เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดของสมาชิก อถล. [9 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [8 สิงหาคม 2565]
แก้ไขโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม [5 สิงหาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [5 สิงหาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 7/3(ข้างบ้านอาจารย์วิชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล6/1 เช์่อมถนนซอยเทศบาล 24 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview214

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อาหารเสริม(นม)งวดเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

สถิติ sitemap
วันนี้ 906
สัปดาห์นี้11,405
เดือนนี้49,530
ปีนี้594,360
ทั้งหมด1,129,284


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
08 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ 888 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2565" รุ่นที่ 2
05 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว 3367 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การพิจาณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล
05 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3369 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ เรื่อง ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2564
05 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 884 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์แม่น้ำโขง
03 ส.ค. 2565
นพ 0023.1/ว 3312 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
02 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 3307 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
09/08/2565
09/08/2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กศ.
09/08/2565
09/08/2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สน.บถ.
09/08/2565
09/08/2565
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
สน.คท.
03/08/2565
09/08/2565
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กจ.
09/08/2565
09/08/2565
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
กค.
09/08/2565
09/08/2565
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ