เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 061-1234889
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3391899
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
นายอาทิตย์ ชาสงวน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-2760808
นางสาวนพรัตน์ ทีดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 095-9906054
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-2761813