เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม(ไตรมาสที่ 4) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file เอกสารประกอบการการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคโควิดระบาด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำปากทางถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมกับท่อระบายน้ำทางหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30