เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682account_circle สมาชิกเทศบาล
นายลิน นันสีบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 4684 1165
นายลิน นันสีบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 4684 1165
นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 6850 0230
นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 6850 0230
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 2838 4837
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 2838 4837
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1870 6398
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 1870 6398
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 06 1505 4850
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 06 1505 4850
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 0747 7769
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 0747 7769
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1661 0998
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 1661 0998
นายมานิส คัณทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 3534 8988
นายมานิส คัณทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 3534 8988
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 2787 4542
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 2787 4542
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1060 9386
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 1060 9386
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 8493 7243
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 8493 7243
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 8190 8789
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 8190 8789
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19