เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682


account_circle สำนักปลัดเทศบาล

นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพายรินทร พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพายรินทร พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจิราษร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราษร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนฯ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนฯ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-
นักจัดการงานทั่วไป
-
นักจัดการงานทั่วไป
จ.ส.อ.สง่า โกษา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
จ.ส.อ.สง่า โกษา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายบรรจง หัตระสา
พนักงานดับเพลิง
นายบรรจง หัตระสา
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายจำนงค์ วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายจำนงค์ วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน
นายมงคล เสนคะ
ผู้ช่วยจัดการงานฯ
นายมงคล เสนคะ
ผู้ช่วยจัดการงานฯ
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นางมัณทนา สาริมาน
นักการ
นางมัณทนา สาริมาน
นักการ
นายอานนท์ เบ้าคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายอานนท์ เบ้าคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 087-2211444
(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 087-2211444

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 41
เมื่อวาน 410
เดือนนี้ 8,408
เดือนที่แล้ว 15,070
ทั้งหมด 40,834