messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,950.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนลำน้ำอูนด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแคนลู้น หมู่ที่ ๗ บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม กว้าง ๑๑๗ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากอูน หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างขุดลอกห้วยน้ำจั้นช่วงทางหลวง 2132 ถึง ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม กว้าง 18 เมตร ยาว 142 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,875.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนทางเชื่อมซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.24 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดเดือนกรกฏาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)งวดเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบน้ำสงคราม หมู่ที่ 4,1,7 โดยติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ขนาด 40 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 180 ชุด เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการขุดหลุมขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)งวดเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างรายการสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการรื้อถอนทางเท้าและสร้างพื้น ค.ส.ล. ใหม่ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านปากอูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)งวดเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 31 เชื่อมถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(โรงเรียนอนุบาลอัญมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการปรับระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/1 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(เฉี่ยวเอินเอิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสงครามเมืองใหม่เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 11 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(ซอยหลุมขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)งวดเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อค่าจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านปากอูน หมู่ที่ ๑ บ้านปากอูน เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างประติมากรรมเกาะกลางวงเวียนถนนรัตนมาลี (หน้า บขส. ศรีสงคราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 10 ฝั่งทิศใต้ (บ้านนางเพลินผิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 14 ฝั่งทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 6/24 (บ้านนางนิลวรรณ์ สาระโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านปากอูน หมู่ที่ ๑ บ้านปากอูน เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแคนลู้น หมู่ที่ ๗ บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม กว้าง ๑๑๗ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 24 ถนนเทศบาล 10 ซอยเทศบาล 4 ซอยเทศบาล 6 ซอยเทศบาล 2 และถนนลูกเสือ หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม จำนวน 6 ช่วง กว้าง 5 เมตร 6 เมตร 7 เมตร และ 9 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,838 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 11,388 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)งวดเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านนางเยาวลักษณ์ เวชพฤกษ์ไพบูลย์ เชื่อมซอยเทศบาล 6/16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
1 - 50 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2