เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
รับมอบเกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์การพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายสิทธิชัย วงค์วันดี รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม รับมอบเกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์การพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก กับนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม #ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม #ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ปีที่ 5 #ตลาดสด 5 ดาว
ผู้โพส : admin