เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายสิทธิชัย วงค์วันดี รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยนายอาทิตย์ ชาสงวน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 กับชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบล ศรีสงครามและสมาชิกผู้จำหน่ายสินค้าอาหารในตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดสด ชี้แจงข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการในตลาดทราบ
ผู้โพส : admin