messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 2566 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศวันลา 2566 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
คำสั่ง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
ประกาศวันลา 2565 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 2565 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
คำสั่ง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
ประกาศวันลา 2564 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 2564 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 เทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304 |
คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1