เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบน้ำสงคราม หมู่ที่ 4,1,7 โดยติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ขนาด 40 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 180 ชุด เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการขุดหลุมขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการรื้อถอนทางเท้าและสร้างพื้น ค.ส.ล. ใหม่ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านปากอูน
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายฉลาด อุ่นกลม
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed อาหารเสริม(นม)งวดเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 11 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(ซอยหลุมขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสงครามเมืองใหม่เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/1 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(เฉี่ยวเอินเอิน)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 31 เชื่อมถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(โรงเรียนอนุบาลอัญมณี)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับปรุงระดับถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 11 เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว(ซอยหลุมขยะ)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการปรับระดับถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสงครามเมืองใหม่เชื่อมทางหลวงศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ค่าจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันออก
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed อาหารเสริม(นม) งวดเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการก่อสร้างประติมากรรมเกาะกลางวงเวียนถนนรัตนมาลี (หน้า บขส. ศรีสงคราม)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการขุดลอกคลอง(คลองไส้ไก่) เข้านาเกษตรกรจากประตูน้ำที่ 2 ถึงนานายจันทร์สว่าง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 14 ฝั่งทิศตะวันตก
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางยู ถนนเทศบาล 7/2
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและวางท่อระบายน้ำบริเวณจุดที่พักขยะหลังตลาดสด
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 10 ฝั่งทิศใต้ (บ้านนางเพลินผิศ)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 6/24 (บ้านนางนิลวรรณ์ สาระโพธิ์)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 7/11
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการขุดลอกหนองแคนลู้น หมู่ที่ ๗ บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม กว้าง ๑๑๗ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 24 ถนนเทศบาล 10 ซอยเทศบาล 4 ซอยเทศบาล 6 ซอยเทศบาล 2 และถนนลูกเสือ หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม จำนวน 6 ช่วง กว้าง 5 เมตร 6 เมตร 7 เมตร และ 9 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,838 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 11,388 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านปากอูน หมู่ที่ ๑ บ้านปากอูน เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบลำน้ำสงคราม หมู่ที่ ๔,๑,๗ โดยติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔๐ วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน ๑๘๐ ชุด เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายแสงมณี นันสีบุตร เชื่อมกับซอยเทศบาล 6/8
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 6/24 (บ้านนางนิลวรรณ์ สาระโพธิ์)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านนางเยาวลักษณ์ เวชพฤกษ์ไพบูลย์ เชื่อมซอยเทศบาล 6/16
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed อาหารเสริม(นม) งวดเดือนกันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed อาหารเสริม(นม)งวดเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ปรับปรุงอาคารโดมสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม โดยทำพื้นยกระดับ 0.15 เมตร ผิวขัดมัน กว้าง 32.70 เมตร ยาว 63.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถปั่นหญ้าเทียม)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed อาหารเสริม(นม) เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยเทศบาล 6/26 (ซอยเชื่อมระหว่างถนนเลี่ยงเมืองกับซอยเทศบาล 14) หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,583 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างร้านมินคาร์วอร์ซ เชื่อมถนนเลี่ยงเมือง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางยู บริเวณจุดที่พักขยะหลังตลาดสด
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ปรับปรุงผิวจราจรและขยายผิวจราจร ซอยเทศบาล 16(โค้งบ้านปศุสัตว์นิวัติ)
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างอินทรารีสอร์ทเชื่อมถนนเลี่ยงเมือง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้่างร้านมินคาร์วอร์ช เชื่อมถนนเลี่ยงเมือง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายบรรจง หัตระสา
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed อาหารเสริม(นม) (ปิดเทอม)
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed อาหารเสริม(นม) งวดเดือนมีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 24
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed โครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอศรีสงคราม โดยก่อสร้างอาคารโดม ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 8 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
1 - 50 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3