ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดหลุมขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง