ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง