ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปั่นขนสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง