ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารว่างประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง