ชื่อเรื่อง : จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง