ชื่อเรื่อง : จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง