ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง