ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน รับรองอบรมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง