ชื่อเรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 (งบตามเทศบัญญัติ)

ชื่อไฟล์ : aGWjWRhWed125202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้