ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง